2AC BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş., yasa ve mevzuatın gerektirdiği bütün şartların yerine getirilmesi hassasiyetiyle davranarak, aynı zamanda şirket yönetimine sağlıklı ve devamlı bilgi aktarılmasını sağlayan bir muhasebe sisteminin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Ayrıca şirket faaliyetleri ve uygulamalarının ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde incelenmesi, risk unsuru oluşturabilecek hususların şirket yöneticileri ile yapılan görüşmeler çerçevesinde belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulmasını amaçlayan bir sistemin altyapısının oluşturulmasına da katkı sağlamaktadır.