İş dünyasında büyümeyi hedefleyen, çeşitli sorunlarla karşılaşan ve uygun çözümlere ihtiyaç duyan müşterilerimize; uygulanabilir çözümler konusunda aşağıda belirtilen danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız:

 • Yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde etkinlik.
 • Ekonomik imkân ve fırsatları değerlendirilmesi,
 • Büyüme olanaklarını,
 • Ekonomik ve vergisel avantajlar,
 • Güçlü bir kurumsallaşma,

Hususlarında yardımcı olmak adına hizmetler sağlamaktayız.


Finansal Hizmetler

 • Şirketler adına konkordato süreçlerinin yönetilmesi.
 • Bankalar nezdinde FYY ve yeniden yapılandırma süreçlerinin yönetimi.
 • Sektör analizleri.
 • Şirket SWOT analizleri.
 • Şirket özelinde mali ve operasyonel raporlama.
 • Şirket ile ilgili durum tespiti ve periyodik olarak izlenme.
 • Covid-19 sonrası yeni ekonomik sisteme uygun şirket stratejilerinin geliştirilmesi.


Kurumsal Hizmetler

 • Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşları ve sermaye artışları.
 • Ana sözleşme, genel kurul tutanakları ve diğer yasal dokümanların düzenlenmesi.
 • Kontrat yönetimi ve ticari anlaşmazlıklarda çözüm önerileri geliştirilmesi.
 • Yeni başlayan veya devam eden her türlü projenin teşvik işlemlerinin yürütülmesinde destek verilmesi.
 • İşletme yönetimi, muhasebe ve finans alanlarında eğitim hizmetleri verilmesi.


Yönetim Danışmanlığı

 • Muhasebe ve yönetim bilgi sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi.
 • Planlama ve bütçeleme sistemlerinin geliştirilmesi.
 • İç kontrol sisteminin oluşturulması.
 • Mali kaynakların yönetimi.
 • Risk yönetimi.
 • Varlık ve borç yönetimi.
 • Etkinlik, verimlilik yönetimi.

Örtülü Kazanç Dağıtımı, Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması

 • İlişkili şirketler arasındaki borç alıp verme, mal ve hizmetlerin fiyatlandırılması uygulamalarının incelenerek risklerin tespiti.
 • Mevcut uygulamalar çerçevesinde, vergi idaresinin muhtemel yaklaşımlarına karşı güvenli karar alma imkânı sağlanması.
 • Transfer fiyatlandırması projelerinin geliştirilmesi ve uygulama aşamasında destek hizmeti verilmesi.


Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri ve Teknopark Faaliyetleri

 • Faaliyetlerin vergi yükü açısından incelenerek etkin bir vergisel yapının oluşturulması.
 • Muhtemel vergi risklerinin önlenmesi.


Proje Finansmanı

 • Yatırım projelerinin detaylı olarak mali değerlendirmesinin yapılarak fizibilite raporunun hazırlanması.
 • Projenin nakit akımlarının oluşturulması ve proje dokümanının hazırlanması.
 • Proje yönetimi alanında danışmanlık hizmetleri.

Halka Arz, Sermaye Piyasası İşlemleri

 • Şirketlerin hisselerinin halka arza hazırlık çalışmalarına destek verilmesi.
 • Şirketlerin kurumsal ve finansal yapılarının incelenerek en uygun halka arz stratejisinin belirlenmesi.
 • Halka arz sonrasında sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili yükümlülükler ve finansal raporlama konularında destek verilmesi.


Şirket Değerleme Hizmetleri

 • Şirket birleşme ve satın almalarında hisse değerinin tespiti.
 • İşlemler süresince karşılaşılacak yasal zorlukların ve uygulama güçlüklerinin tespiti ve sürecin başarı ile tamamlanması için gerekli önerilerin oluşturulması.
 • Birleşme ve satın alma sonrası uyumlaştırma ve yeniden yapılanma aşamalarında destek verilmesi.
 • Şirketlerde finansal durum tespiti, muhtelif amaç ve senaryolara göre hisse ve varlık değerleme çalışmaları yapılması.

KOSGEB ve Yatırım Teşvik Danışmanlığı

KOSGEB danışmanlık hizmeti, KOSGEB tarafından verilen teşvik ve desteklerden yararlanabilmeniz için sunulan profesyonel danışmanlık hizmetidir. Yeni işyeri açmak ve işini büyütmek isteyen KOBİ’ler ve girişimciler, danışmanlık desteği ile hedeflerini daha kolay gerçekleştirebilir. KOSGEB danışmanlık desteği, iş hayatında başarılı olmak isteyen kişilerin fikir alabileceği profesyonel yardımlardan oluşur.

KOSGEB danışmanlık hizmeti sağlayarak firmanızın sürdürülebilir büyümesi için katkıda bulunuyoruz. Uzmanlık gerektiren danışmanlık süreçlerini profesyonel bir şekilde yürütüp, firmanızın çözüm ortağı oluyoruz. KOSGEB, KOBİ’ler için birçok destek sağlamaktadır. Bunun gibi girişimci adaylarına da destek vermektedir. 

Destekleri genel olarak geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak gerçekleşmektedir. Birçok firma bu destekler ile yüksek katma değerli ürün üretmektedir. Üretim süreçlerini yenileştirme ve iş fikirlerini hayata geçirme fırsatı yakalamaktadır. 

Bu kapsamda Şirketimiz; proje yazımı, fizibilite raporu hazırlama, proje takibi, süreç danışmanlığı ve diğer hizmetleri sağlamaktadır.

KOSGEB’in firmalara sağladığı destekler aşağıdadır:

– Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Destek Programı

– İleri Girişimcilik Destek Programı

– Geleneksel Girişimcilik Destek Programı

– KOBİ Teknoyatırım Destek Programı

– Stratejik Ürün Destek Programı

– İşletme Geliştirme Destek Programı

– İş Birliği Destek Programı

– KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı- Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Özel Amaçlı İncelemeler
İş ortaklarımızın ve şirketlerin yasal mevzuat dışındaki özel amaçlı talepleri doğrultusunda; muhasebe, mali, denetim ve danışmanlık konularında inceleme yaparak, raporlama taleplerinin değerlendirilmesi hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.