ÖMER COŞKUN

Yönetim Kurulu Başkanı / Kurucu Ortak
Sorumlu Denetçi- SMMM

1967 yılında Gülşehir’de doğmuştur. 1993 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. 1999 yılında Lefke Avrupa Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1985 yılından 2008 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere çeşitli birliklerinde haberleşme, bilgi güvenliği, toplam kalite yönetimi, organizasyon ve reorganizasyon alanlarında görev almıştır. 2010 yılından bu yana mali müşavirlik, danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti sunmaktadır. Sermaye Piyasası Lisanslama belgesine sahip olup Şirketimiz kurucu ortaklarından ve yönetim kurulu başkanıdır.


YÜKSEL GÜR

Danışma Kurulu Üyesi / Kurucu Ortak
Sorumlu Denetçi- SMMM

1962 yılında Nevşehir’de doğmuştur. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 1995 yılından bu yana bağımsız olarak mali müşavirlik, denetim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. 2009 yılında SPK Bağımsız Denetim Lisansı ve 2013 yılında KGK Bağımsız Denetçi lisansını alarak çeşitli sektörlerde denetim çalışmalarına katılmıştır. Aynı zamanda kredi derecelendirme uzmanlığı, konkordato komiserliği ve bilirkişilik unvanlarına haizdir. Şirketimizin Danışma Kurulu Üyesi ve kurucu ortaklarındandır.


ABDULLAH TURALI

Danışma Kurulu Üyesi / Finans ve Yapılandırma Danışmanı – SMMM

1956 yılında Kırklareli’de doğmuştur. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur. 1977 yılında çalışma hayatına başlamış olup 1990 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatını alarak günümüze kadar ticaret, pazarlama ve turizm alanında marka olan özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan ve Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Şirketimizde finans ve yapılandırma danışmanı unvanıyla çalışmalarına devam etmektedir.


AYŞE ALTINTAŞ

Danışma Kurulu Üyesi / Kurucu Ortak
Sorumlu Denetçi- SMMM

1971 yılında Yozgat’ta doğmuştur. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılından bu yana bağımsız olarak mali müşavirlik, denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. SMMM ruhsatı, KGK bağımsız denetçi lisansı, sermaye piyasası gayrimenkul değerleme uzmanlığı ve adli bilirkişilik unvanlarına sahip olup Sorumlu Denetçi ve Şirketimizin kurucu ortaklarındandır.


RECEP YANIK

Danışma Kurulu Üyesi / Kurucu Ortak
Sorumlu Denetçi – SMMM

1967 yılında Samsun’un Kavak İlçesinde doğmuştur. Ön lisans derecesini Yozgat Meslek Yüksekokulu’nda, lisansını Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlayarak mezun olmuştur. 1998 yılında Serbest Muhasebeci olarak mesleğe başlamış olup, 2000 yılından bu yana bağımsız olarak mali müşavirlik, denetim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. SMMM ruhsatı ve KGK Bağımsız Denetçi belgesine sahip olup, Şirketimizin kurucu ortağı ve sorumlu denetçisidir.


AHMET AKIN

Denetçi – SMMM

1965 yılında Ankara’da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 2004 yılında mezun olduktan sonra özel sektörde çeşitli şirketlerde muhasebe ve denetim alanlarında uzun yıllar görev almıştır. SMMM ruhsatı, KGK bağımsız denetçi lisansı, finans yöneticiliği, iç denetçilik ve iş güvenliği sertifikasına sahiptir. Şirketimizde denetçi olarak çalışmalarına devam etmektedir.


NESLİHAN ÖZTÜRK

Denetçi – SMMM

1983 yılında Ankara’da doğmuştur. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünde lisans derecesini tamamlayarak mezun olmuştur. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Muhasebe-Finans alanında yüksek lisans yapmaktadır. 2010 yılında mali müşavir olup, 2019 yılından itibaren denetçi olarak çalışmalarına devam etmektedir. 


CEVDET YAVUZ

Denetçi – SMMM

1967 yılında Ankara’nın Çubuk İlçesinde doğmuştur. 1993 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. 2000 yılında SMMM ruhsatını alarak tekstil ve inşaat gibi sektörlerde “Muhasebe Müdürü” olarak çalışmıştır. KGK bağımsız denetçi belgesine sahip olup, Şirketimizde denetçi unvanıyla çalışmalarına devam etmektedir. 


AHMET AYDOĞAN

Denetçi – SMMM

1972 yılında Ankara’nın Çubuk ilçesinde doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2002 yılından bu yana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 2016 yılından beri de bağımsız denetçi olarak hizmetlerine devam etmektedir.


ERKAN MÜHÜRDAROĞLU

Denetçi – SMMM

1976 yılında Erzincan’da doğmuştur. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. 2004 yılında SMMM ruhsatını ve 2019 yılında KGK Bağımsız Denetçi lisansını almıştır. 2004 yılından bu yana çeşitli sektörlerde mali müşavirlik ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 2021 yılında Şirketimizin kadrosuna katılarak çalışmalarına devam etmektedir.


ALİ RIZA YENİGÜN

Denetçi – SMMM

1960 yılında Kırıkkale’nin Delice ilçesinde doğmuştur. 1982 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünden mezun olmuştur. 1981-1990 yılları arasında Ankara İl Defterdarlığı’nın çeşitli kademelerinde kamu görevlerini icra etmiştir. 1990 yılında kamu görevinden istifa ederek özel şirketlerde “Muhasebe Sorumlusu” olarak çalışmaya başlamıştır. 1999 yılında SMMM ruhsatını ve 2019 yılında KGK Bağımsız Denetçi lisansını alarak çeşitli sektörlerde mali müşavirlik ve danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır. 2021 yılında Şirketimizin kadrosuna katılarak çalışmalarına devam etmektedir.


FAZIL ATAK

Denetçi – SMMM

1962 yılında AKSARAY’ın Bekdik ilçesinde doğmuştur. 2003 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 1985 yılında başladığı meslek hayatına, 2004 yılında SMMM ruhsatını ve 2013 yılında KGK Bağımsız Denetçi lisansını alarak çeşitli sektörlerde mali müşavirlik ve danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır. 2021 yılında Şirketimizin kadrosuna katılarak çalışmalarına devam etmektedir.


MEHMET POLAT

Denetçi – SMMM

1978 yılında Adıyaman’ da doğmuştur. 2001 yılında İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden, 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Adalet bölümünden mezun olmuştur. 2005 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını almıştır. Bağımsız olarak Mali Müşavirlik ve Danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir. 2014 yılında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından verilen bağımsız denetçi sertifikasını almıştır. Şirketimizde denetçi unvanıyla çalışmalarına devam etmektedir.


HATİCE GÜRKAYNAK

Denetçi Yardımcısı – SMMM

1990 yılında Ankara’da doğmuştur. 2014 yılında Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünde lisans derecesini tamamlayarak mezun olmuştur. 2015 yılında vergi hizmetleri alanında çalışmaya başlamıştır. 2019 yılında SMMM ruhsatını almaya hak kazanarak Şirketimizde denetçi yardımcısı ünvanıyla çalışmaya devam etmektedir. 


KAMİL MORGÜN

Denetçi Yardımcısı – SMMM

1962 yılında Ankara’da doğmuştur. 1987 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. 1998 yılında Bowie State Üniversitesi İş İdaresi bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2007 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını almıştır. Şirketimizde denetçi yardımcısı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.


H. SEDAT İNAL

Denetçi Yardımcısı – SMMM

1973 yılında Karabük’te doğmuştur. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 1998 yılından 2007 yılına kadar özel sektörde bağımlı olarak muhasebe alanında çalışmalarına devam etmiştir. 2007 yılında SMMM ruhsatı almaya hak kazanarak, mali müşavirlik ve danışmanlık alanında hizmet vermeye başlamıştır. Aynı zamanda, gayrimenkul değerleme uzmanlığı, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, bilirkişilik, uzlaştırmacı ve grafoloji uzmanlığı yetki belgeleri bulunmakta olup, Şirketimizde denetçi yardımcısı unvanıyla çalışmaya devam etmektedir.


BERKAY ALEMDAR

Denetçi Yardımcısı – SMMM

1987 yılında Ankara’da doğmuştur. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında SMMM ruhsatı almaya hak kazanarak Mazars Denge Ankara ofisinde Vergi ve Bağımsız Denetim hizmetlerinde, KPMG SMMM ve Bağımsız Denetim A.Ş’de ise Muhasebe Müdürü olarak ağırlığı yabancı müşteriler olmak üzere muhasebe ve danışmanlık alanlarında hizmet vermiştir. 2020 yılı Ekim ayından itibaren mali müşavirlik ve danışmanlık alanında hizmet vermeye ve Şirketimizde denetçi yardımcısı unvanıyla çalışmalarına devam etmektedir.


Metin ATABEY

Denetçi Yardımcısı- SMMM

1989 yılında Kırşehir’de doğmuştur. 2013 yılında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Denetim ve İç Kontrol bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2017 yılında SMMM ruhsatı almaya hak kazanarak, mali müşavirlik ve danışmanlık alanında hizmet vermeye başlamıştır. Şirketimizde denetçi yardımcısı unvanıyla çalışmalarına devam etmektedir.


AYKUT ACER

Denetçi Yardımcısı – SMMM

1991 yılında Nevşehir’de doğmuştur. 2014 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde lisansını tamamlamış olup 2016 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Dış Ticaret bölümünde Yüksek lisansını tamamlamıştır. 2020 yılında SMMM ruhsatını almış olup Şirketimizde denetçi yardımcısı unvanıyla çalışmaya devam etmektedir.


MUSTAFA ÖZDEMİR

Denetçi Yardımcısı – SMMM

1974 yılında Ankara’da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. 1995 yılından bu yana özel sektörde çeşitli firmalara mali müşavirlik ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 2020 yılında SMMM Ruhsatını alarak Şirketimizin kadrosunda çalışmalarına devam etmektedir.


Av. ERSİN KÖROĞLU

Hukuk Danışmanı

1994 yılında Ordu’da doğmuştur. 2016 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Akabinde Ankara Barosu’nda avukatlık staj eğitimini tamamlamış ve 2017 yılında Avukatlık Ruhsatını almıştır. 2017 yılından beri kendine ait hukuk bürosunda yurt içi ve yurt dışı birçok firmaya hukuki danışmanlık hizmeti ve avukatlık hizmeti vermektedir. 


MEHMET ALİ TAŞTAN

Yazılım Mühendisi / Yazılım Ve Bilişim Danışmanı

1990 yılında Gaziantep’te doğmuştur. 2013 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılından bugüne kadar gerek yurt içi gerekse yurtdışı (Amerika, İngiltere, Almanya) birçok projede yazılım geliştirici, yazılım mimari ve takım liderliği rollerini üstlenmiştir. Sağlık, Savunma, Finans, Ödeme, Havacılık ve Emlak sektörlerinde yazılım geliştirme, yönetim, denetim, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarında aktif olarak yer almıştır. Teknolojik alt yapı sistemleri, yazılım yaşam döngüsü, dijital dönüşüm ile ilgili geliştirmeleri halen yapmaktadır. 


A.EMRE COŞKUN

Denetçi Yardımcısı / Yatırım, Yönetim ve  Organizasyon Danışmanı

1991 yılında Artvin’de doğmuştur. 2014 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde lisans derecesini ve 2017 yılında Almanya Manheim Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2012 ve 2018 yılları arasında Almanya, İspanya ve Polanya’da bulunarak çeşitli sektörlerde proje yönetimi, proje finansmanı, ürün stratejisi, dijital sağlık piyasa analizi alanlarında deneyim kazanmıştır. 2018 ve 2019 yıllarında Almanya’da iş geliştirme uzmanı ve dijital dönüşüm analisti olarak çalışmalarına devam etmiştir. Aynı zamanda CFA yatırım temelleri ve proje yönetimi yeterlilik belgelerine sahiptir. Şirketimizde denetçi yardımcısı unvanıyla çalışmalarına devam etmektedir.


ŞEYMA GANİ

Denetçi Yardımcısı (Stajyer)
Mali ve İdari İşler Hizmetleri

1996 yılında Çankırı’da doğmuştur. 2017 yılında Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünde ön lisans derecesini tamamlayarak mezun olmuştur. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünde öğrenime devam etmektedir. Şirketimizde denetçi yardımcısı olarak çalışmaktadır.